Zgłoś żądanie usunięcia danych osobowych, zaprzestania ich przetwarzania oraz informacji w jakim zakresie przetwarzane były Twoje dane osobowe.
  
  
  
Podanie Twoich danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Czarnocka - Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Estores.pl Magdalena Czarnocka - Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Stoku Wiśniewskim 1a, kod pocztowy: 08-112, posiadający numer NIP: 821-217-32-06, REGON: 141139616.

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane będą do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Więcej informacji: www.estores.pl/ODO