Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest:

Magdalena Czarnocka - Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ESTORES.PL Magdalena Czarnocka - Baran, z siedzibą w Stoku Wiśniewskim i adresem: Stok Wiśniewski 1a, 08-112 Wiśniew.
Przedsiębiorca zarejestrowany jest Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej pod numerem regon: 141139616 i numerem NIP: 8212173206

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy sprzedaży i wysyłka na odległość oraz zgoda na wysyłanie informacji mailowych.


Przetwarzane dane obejmują:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy,
  • dane teleadresowe,
  • adres e-mail.
     

Dane powyższe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną oraz logistyczną w procesie realizacji zamówień i umowy sprzedaży na odległość.

Lista dalszych podmiotów przetwarzających:

1. DPD Polska Sp. z o.o, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

2. PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

3. PayPro S.A.i DialCom24 Sp. z o.o.,ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

4. Ceneo.pl Sp. z o.o, Legnicka 48G, 54-202 Wrocław

5. Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań

6. Agito Sp. z o.o. ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

7. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

8. EMPIK S A, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa

9. Ruch S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

10. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

11. OVH Sp z o.o., ul. Szkocka 5/1, 54-404 Wrocław

12. Home.pl S.A,.ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

13. SaveCart Sp. z o.o., ul. Rzymska 9, 03-976 Warszawa

14. PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A  siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Wgląd i możliwość zgłoszenia usunięcia danych, lub złożenie wniosku o udostępnienie historii przetwarzania znajduje się pod adresem www.estores.pl/odo/

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem +48 25 64 071 63, lub wysyłając mail na adres odo@estores.pl. Można też wejść na stronę: www.estores.pl/odo/politykaprywatnosci/ aby zapoznać się z zasadami polityki prywatności ESTORES.PL oraz sprawdzić warunki przetwarzania danych.


Podmiot przetwarzający dane osobowe:

Magdalena Czarnocka - Baran, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ESTORES.PL,
z siedzibą w Stoku Wiśniewskim, Stok Wiśniewski 1a, 08-112 Wiśniew
na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 14737/2001, NIP 821-217-32-06, REGON 141139616  

Pliki cookies

Polityka plików cookies

Więcej
Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych

Zgłoś żądanie usunięcia danych osobowych, zaprzestania ich przetwarzania oraz informacji w jakim zakresie przetwarzane były Twoje dane osobowe.

Więcej
Formularz kontaktowy

Masz pytania lub wątpliwości? Przejdź do formularza kontaktowego.

Więcej